KERNgezond 

KERNgezond is een overkoepelende naam voor concepten gericht op gezondheidsstimulering bij diverse doelgroepen. Binnen alle concepten staan drie pijlers centraal: gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag. Naast de drie pijlers zijn er twee andere belangrijke aspecten binnen KERNgezond: plezier (de basis om iets te leren) en topsport (waarbij topsporters centraal staan als rolmodel).

 

Momenteel worden drie concepten, die vallen onder KERNgezond, uitgevoerd:

- Fris & Fruitig

- Back on Track

- De Buitenspelval

 

Ga naar de KERNgezond-website